PREDNÉ

Prečo prednú sedačku?

* V prednej sedačke máte dieťa stále na očiach a môžete sa s ním za jazdy rozprávať.
* Dieťa má pri jazde krásny výhľad.
* Ťažisko bicykla je viac uprostred, neprekotí sa zadné koleso pri zosadnutí z bicykla.